Natječaj 10.09.2015.

Pučko  otvoreno  učilište  Mali  Lošinj, Vladimira Gortana 35
Na temelju odluke Upravnog vijeća od 06. kolovoza 2015. raspisuje                     

     NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta 

1. Tehnički suradnik informatičar/kinooperater/voditelj kulturnih djelatnosti, na
neodređeno puno radno vrijeme,   1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
-       VŠS ili VSS elektrotehničkog,elektroničkog ili informatičkog usmjerenja
-     Iskustvo u radu u programima: Adobe Photoshop, rad sa cms Web Stranicama,održavanje i

administracija mail sustava, napredno poznavanje MS Office paketa,održavanje Synesis programa,
pomoć pri radu sa e-fina, porezna i sličnih servisa.

-     tehničko poznavanje: Mrežnih sustava, poželjno znanje el. sustava.
-        samostalnost i kreativnost u radu
-        radno iskustvo: 1 godina rada u struci
-        probni rad: tri mjeseca

Mjesto rada: Mali Lošinj
Uz pisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti.
1. Presliku svjedodžbu/diplomu o završenoj stručnoj spremi,
2. Presliku domovnicu,
3. e-radnu knjižicu,
4.  životopis i
5.  izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za primanje
prijava je 8 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave s
potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Pučko otvoreno
učilište Mali Lošinj, V. Gortana 32, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

Više...

Natječaj za ravnatelja-icu

Pučko  otvoreno  učilište  Mali  Lošinj

Mali Lošinj, Vladimira Gortana 35

Na temelju odluke Upravnog vijeća od 11. rujna 2014. raspisuje

   

                                

    NATJEČAJ

 

Za imenovanje ravnatelja- ice Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj

Za ravnatelja-icu može biti imenovana osoba koja:                                                                                   

-           ima višu ili visoku stručnu spremu,

-           ima radno iskustvo od najmanje tri godine koje se odnosi na djelatnost Pučkog otvorenog     učilišta,

-           ima stručne, radne i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će s uspjehom  voditi rad i poslovanje Pučkog otvorenog učilišta,

-          ostale uvjete određene posebnim Zakonom.

Ravnatelj-ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Prijavi treba priložiti  :

  1. Presliku domovnice,
  2. Presliku diplome,
  3. Dokaz o radnom iskustvu,
  4. Uvjerenje da nije pokrenut  kazneni postupak,
  5. Životopis.

Prijave kandidata s opisom dosadašnjeg rada i dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, Mali Lošinj, Vladimira Gortana 35, s naznakom «za natječaj».

Kandidati  će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenja prijave.

Više...

Javin poziv

JAVNI POZIV

 

za iskazivanje interesa za zakup šanka u  kinu V. Nazora u

Malom Lošinju u vremenu održavanja 10. Jazz Festivala

u razdoblju od 26.07.2014.g. do 27.07.2014.g.

Više...

Muzejski tehničar i tehničkog suradnika

NATJEČAJ  

za popunu radnog mjesta


1 . Muzejski tehničar, na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj ( m/ž )

2. Tehnički suradnik informatičar/domar/biljeter, na neodređeno puno radno vrijeme,

1 izvršitelj ( m/ž )

 

Više...

Javni poziv - stručno osposobljavanje

Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj


J A V N I   P O Z I V

 

za prijem polaznika / polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Creski muzej  pri  Pučkom otvorenom učilištu Mali Lošinj

 

Više...