KATALOG INFORMACIJA POU MALI LOŠINJ

Katalog informacija

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

POU II. izmjene i dopune plana nabave 2012

POU plan nabave 2013

POU izmjene i dopune plana nabave 2013

POU plan nabave 2014

POU izmjene i dopune plana bagatelne nabave 2014

POU II. izmjene i dopune plana bagatelne nabave 2014

POU Zavrsni 01-12-2014

POU plan javne i bagatelne nabave 2015

POU I. izmjene i dopune plana javne i bagatelne nabave 2015
POU II. izmjene i dopune plana javne i bagatelne nabave 2015.doc

POU I. izmjene i dopune plana bagatelne nabave 2016