Osnovni podaci o ustanovi:

godina osnivanja: 3. 2. 1961.

županija: Primorsko-goranska

Grad : Mali Lošinj

osnivač: Grad Mali Lošinj

adresa uprave: Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj 51550

e-mail adresa: uciliste-losinj@ri.htnet.hr  kinolosinj@gmail.com

tel. uprave: 051231173

fax. uprave: 051520299

ravnateljica: Gordana-Maja Antoninić