Povijest učilišta

Trećeg veljače 1961. godine, Narodni odbor Općine Mali Lošinj, donosi rješenje o osnivanju Narodnog sveučilišta Mali Lošinj u čiji sastavni dio ulazi  Kino.

Odmah  pokreće organizaciju  škole osnovnog obrazovanja za odrasle, nastavu za doškolovanje i prekvalifikaciju ugostiteljskih struka, te raznovrsne tečajeve za osposobljavanje nezaposlenih ugostiteljskih radnika .

Prvog travnja 1966. godine, pri Narodnom sveučilištu osnovan je i Puhački orkestar, voditelj kojeg je Josip Smojver.

Školske godine  1973/74. Narodno sveučilište Mali Lošinj organiziralo je večernju osnovnu školu. Svake godine djelatnosti Narodnog sveučilišta se obogaćuju.

Prvog  svibnja 1978.  muzejsko-galerijska djelatnost   postaje sastavni dio Narodnog sveučilišta. U  okviru muzejske djelatnosti  djeluje Muzej Arsan u Cresu, Arheološka zbirka Osor i Arheološka zbirka Piperata u Malom Lošinju.

Danas, Arheološka zbirka  Osor i Zbirka Piperata pripadaju Lošinjskom muzeju koji se iz Pučkog otvorenog učilišta izdvojio
1. siječnja 2008. godine i postao samostalna ustanova, a  Creski muzej se izdvaja 31. svibnja 2015. i također postaje samostalna ustanova.

Jedna od djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta bila je i Auto-škola. Djelovala je od 1978. – 1995. godine, a ispite iz vožnje, u različitim kategorijama,  je položio 3751 polaznik.

Izdavačka djelatnost  Narodnog sveučilišta Mali Lošinj, začeta je 1985.  godine kada ono postaje izdavač Otočkog vjesnika. Glavni urednik je tadašnji ravnatelj, Ivan Katalin. Otočki vjesnik pri Narodnom sveučilištu izlazi do 1994. godine.

Muzička škola osnovana je kao područno odjeljenje Muzičke škole „Ivan Matetić Ronjgov“, u Rijeci, u školskoj godini 1971/72.
Od 1. siječnja 1979. godine, Muzička škola  je uključena u Narodno sveučilište Mali Lošinj.
Pri Učilištu djeluje sve do 31. kolovoza 2014. godine.

Od 1986. godine Gradska knjižnica Cres je u sastavu Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj. Na temelju Zakona o gradskim knjižnicama,  od  1. listopada 2006. godine, ona postaje samostalna ustanova.

Šezdesetih godina Gradska knjižnica Mali Lošinj, svoj fond knjiga premješta u zgradu Narodnog sveučilišta, u čijem sastavnom dijelu će također ostati do 1. listopada 2006.

Narodno sveučilište Mali Lošinj  preimenovano je u Pučko  otvoreno učilište  21. prosinca 1998. godine.