Materijalna kulturna baština


Pojedinačne građevine – vile
Pojedinačne sakralne građevine . crkvice, crkve i kapele
Memorijalna područja – građevine – spomenici
Pokretni mostovi
Arheološki lokaliteti – brodolomi