Povijest učilišta

Trećeg veljače 1961. godine, Narodni odbor Općine Mali Lošinj, donosi rješenje o osnivanju Narodnog sveučilišta Mali Lošinj u čiji sastavni dio ulazi  Kino.

Odmah  pokreće organizaciju  škole osnovnog obrazovanja za odrasle, nastavu za doškolovanje i prekvalifikaciju ugostiteljskih struka, te raznovrsne tečajeve za osposobljavanje nezaposlenih ugostiteljskih radnika .

 

Prvog travnja 1966. godine, pri Narodnom sveučilištu osnovan je i Puhački orkestar, voditelj kojeg je Josip Smojver.

Školske godine  1973/74. Narodno sveučilište Mali Lošinj organiziralo je večernju osnovnu školu. Svake godine djelatnosti Narodnog sveučilišta se obogaćuju.  

 

Prvog  svibnja 1978.  muzejsko-galerijska djelatnost   postaje sastavni dio Narodnog sveučilišta. U  okviru muzejske djelatnosti  djeluje Muzej Arsan u Cresu, Arheološka zbirka Osor i Arheološka zbirka Piperata u Malom Lošinju.  

Danas, Arheološka zbirka  Osor i Zbirka Piperata pripadaju Lošinjskom muzeju koji se iz Pučkog otvorenog učilišta izdvojio 1. siječnja 2008. godine i postao samostalna ustanova dok Creski muzej i dalje obavlja muzejsko-galerijske djelatnosti pod Pučkim otvorenim učilištem u Malome Lošinju. 

 

Jedna od djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta bila je i Auto-škola. Djelovala je od 1978. – 1995. godine, a ispite iz vožnje, u različitim kategorijama,  je položio 3751 polaznik.

 Izdavačka djelatnost  Narodnog sveučilišta Mali Lošinj, začeta je 1985.  godine kada ono postaje izdavač Otočkog vjesnika. Glavni urednik je tadašnji ravnatelj, Ivan Katalin . Otočki vjesnik pri Narodnom sveučilištu izlazi do 1994. godine.

Muzička škola osnovana je kao područno odjeljenje Muzičke škole „Ivan Matetić Ronjgov“, u Rijeci  ,u školskoj godini 1971/72.    Od 1. siječnja 1979. godine,  Muzička škola  je uključena u Narodno sveučilište Mali Lošinj. Pri Učilištu djeluje sve do 31. kolovoza 2014. godine.

Od 1986. godine Gradska knjižnica Cres je u sastavu Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj. Na temelju Zakona o gradskim knjižnicama,  od  1. listopada 2006. godine, ona postaje samostalna ustanova.

Šezdesetih godina Gradska knjižnica Mali Lošinj, svoj fond knjiga premješta u zgradu Narodnog sveučilišta, u čijem sastavnom dijelu će također ostati do 1. listopada 2006.

Narodno sveučilište Mali Lošinj  preimenovano je u Pučko  otvoreno učilište  21. prosinca 1998. godine.