O nama

Pučko otvoreno učilište javna je ustanova za cjeloživotno učenje, kulturu i informiranje, s tradicijom i iskustvom djelovanja dužim od pola stoljeća. Osnovano je 1961. godine, u trenutku snažnog gospodarskog razvoja  otoka Lošinja, sa zadatkom sustavnog rješavanja problema obrazovanja, usavršavanja odraslih kao i organiziranja zabavnih i kulturnih događanja.

Iako je Učilište od osnutka do danas nekoliko puta, sukladno vremenima u kojima je djelovalo, mijenjalo organizacijsko-pravno ustrojstvo i suočavalo se s financijskim, kadrovskim i drugim poteškoćama, ipak je kontinuirano radilo i razvijalo svoje osnovne djelatnosti, odgovaralo na izazove vremena, mijenjalo se i prilagođavalo.    

 

Misija Učilišta je doprinošenje intelektualnom, društvenom i općem razvoju okruženja u kojem Učilište djeluje putem pružanja kvalitetnih usluga obrazovanja, razvijanje ideje cjeloživotnog učenja kao životnog stila pojedinca, te zadovoljavanje kulturne i zabavne potrebe sredine.

 

Vizija Učilišta je zadržati kontinuitet osnovnih djelatnosti, postati još moderniji, u svakom pogledu centar cjeloživotnog učenja i kvalitetnih obrazovnih, kulturnih i zabavnih aktivnosti grada  Malog Lošinja, na zadovoljstvo svih korisnika usluga, u kontekstu novog vremena.

 

 

DJELATNOSTI

 

Pučko otvoreno učilište je ustanova koja je registrirana za obavljanje djelatnosti,  

· izdavačka djelatnost

· ostale poslovne djelatnosti; djelatnosti organiziranja sajmova, izložbi i kongresa; djelatnost dizajnera štandova, plasiranje knjiga,  umjetničkih djela, fotografija itd., za izdavače, proizvođače itd.  

· vozačka škola

· obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje,

· prikazivanje filmova

· umjetničko i literarno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje

· ostale zabavne djelatnosti,

· djelatnost muzeja, zaštita kulturne baštine.

temeljenu na Zakonu o pučkim otvorenim učilištima, Zakonu o ustanovama i  zakonima o djelatnostima koje obavlja: Zakon o muzejima i galerijama i pripadajućim pravilnicima, Zakon o osnovnom  školskom obrazovanju, umjetničko školovanje i pripadajućim pravilnicima.

 

Osnovni podaci o ustanovi:

godina osnivanja: 3. 2. 1961.

županija: Primorsko-goranska

Grad : Mali Lošinj

osnivač: Grad Mali Lošinj

adresa uprave: Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj 51550

e-mail adresa: uciliste-losinj@ri.htnet.hr

tel. uprave: 051231173

fax. uprave: 051520299

ravnateljica: Martina Lipovac, prof

broj stalno zaposlenih: 6 (2 ML+4C)

 

 

Zaposlenici POU Lošinj:

1.     Martina Lipovac, prof.-ravnateljica

2.     Žana Cum (SSS)- spremačica

3.     Srečko Kovačević (SSS) kućni majstor

4.     Forida Nurul  (VSS – dipl.oecc.)  voditeljica računovodstva  

5.     Duška Obradović (SSS) –blagajnik/ administrator

6.     Dušan Sklepić (VŠS) informatičar, kinooperater, voditelj kulturnih djelatnosti