Gradonačelnik Cappelli posjetio školu za maslinare

četvrtak, 12.4.2012.

Ove godine Grad Mali Lošinj sufinancira školu za maslinare u iznosu od 25.000,00 kn. Tom prilikom gradonačelnik Gari Cappelli posjetio je jedno od predavanja te pozdravio 18 polaznika škole.  

 

To stručno osposobljavanje maslinara utvrdilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te ga verificiralo otvorenom učilištu "Diopter" iz Pule koje je sklopilo ugovor o suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Mali Lošinj. Programom svaki polaznik prolazi kroz 120 sati što teorijske što praktične nastave na način da će osim teorijskog steči i znanja radom u masliniku i rasadniku i degustacijom maslinova ulja.

 

Nakon odslušanog programa polaže se ispit te će kandidati koji zadovolje na ispitu dobiti uvjerenje-certifikat kojim im se u radnu knjižicu upisuje zvanje-maslinar. Program stručnog osposobljavanja koji po polazniku iznosi 3.720,00 kn bilo je  moguće realizirati jedino uz financijsku pomoć institucija (Grad Mali Lošinj, Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, Hrvatska gospodarska komora-Rijeka), udruge maslinara "Agro-eko" Lošinj i samih polaznika škole.

 

Važnost proizvodnje ulja visoke kakvoće koja mogu zadovoljiti visoke standarde prepoznali su Grad Mali Lošinj i Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, koji od samih početaka prate razvoj maslinarstva na način da u suradnji sa udrugom lošinjskih maslinara prate sve probleme koji se javljaju u procesu proizvodnje maslinova ulja te aktivno sudjeluju u rješavanju istih.

 

Napomenut ćemo da se tijekom godine sufinancira nabava sredstva za zaštitu od bolesti i štetočina, gnojiva, kvalitetnog sadnog materijala, odlasci na manifestacije, predavanja, prezentacije u svrhu edukacije maslinara. U 2011.god. nabavljen je aparat za analizu maslinova ulja koji je dat na korištenje maslinarima kako bi odmah nakon prerade maslina u uljari dobili prve rezultate o kvaliteti ulja. Iz svega gore navedenog, a zbog iskazane želje proizvođača maslina za stručnim usavršavanjem čime se stvaraju preduvjeti koje postavlja Europska unija prilikom ulaska na tržište maslinova ulja, sufinanciranje je škole za maslinare.