Natječaj za popunu radnog mjesta

srijeda, 20.2.2013.

Mali Lošinj, 20.02.2013.

 

Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj

Osnovna glazbena škola Josipa Kašmana, V. Gortana 35, 51550 Mali Lošinj

 

 

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. Tajnika škole, na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), do povratka radnice s rodiljnog dopusta, 1 izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti:

 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 16/12).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-       životopis

-       preslika radne knjižice

-       preslika diplome

-       domovnica

-       uvjerenje o nekažnjavanju (u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci).

 

Na objavljeni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola (prema čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na stranicama HZZ-a i web stranici škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, V. Gortana 32, 51550 Mali Lošinj sa naznakom „za natječaj“.