Natječaj

četvrtak, 21.2.2013.

Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj

V. Gortana 35, 51550 Mali Lošinj

objavljuje

 

 

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 

1.    Muzejski tehničar, na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti:

-          SSS ili VŠS

-          položen stručni ispit za muzejskog tehničara ili bez položenog stručnog ispita uz obvezu polaganja u roku od godine dana od prijema u radni odnos

-          poznavanje najmanje dva strana jezika

-          poznavanje rada na PC-u

-          poznavanje fotografskog rada (fotografiranje i obrada)

-          poznavanje metoda i postupaka digitalizacije video dokumentacije

-          komunikativnost

-          probni rad: četiri mjeseca

Mjesto rada: Cres (Palača Arsan)

 

2.  Tehnički suradnik – domar/biljeter, na određeno puno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, 1 izvršitelj (m/ž) 

 

Uvjeti:

-       SSS elektrotehničkog ili informatičkog usmjerenja

-       poznavanje mrežnih sustava

-       samostalnost i kreativnost u radu

-       radno iskustvo: 1 godina rada u struci

-       probni rad: dva mjeseca

Mjesto rada: Mali Lošinj

 

 

Uz pisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti svjedodžbu/diplomu o završenoj stručnoj spremi, domovnicu, radnu knjižicu, životopis i izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Rok za primanje prijava je 8 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu: Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.

 

Mali Lošinj, 21.02.2013.