VIII. Dani Josipa Kašmana

četvrtak, 11.7.2013.

 

 

Poštovani ljubitelji "Kralja baritona",

pozivamo Vas na VIII. Dane Josipa Kašmana koji će se održati od 14.-16. 7.2013.

 

14. srpnja 2013.

u 21,30 sati

 

 

Svečano otvaranje VIII. Dana Josipa Kašmana

Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj - Ljetna pozornica

·       Predstavljanje knjige Giuseppe Kaschmann Signore delle scene“  i DVD-a -  autorica  Giusy Criscione (Comunità di Lussinpiccolo Trieste) - uz pratnju baritona Saše Matovine

·       Otvorenje izložbe o životu i radu Josipa Kašmana - autorica  Rita Cramer Giovannini (Comunità di Lussinpiccolo Trieste)

 

14  luglio 2013

alle ore 21.30

  

Cerimonia di apertura delle VIII Giornate di Giuseppe Kaschmann 

Biblioteca comunale di Lussinpiccolo - Teatro estivo 

·       Presentazione del libro Giuseppe Kaschmann Signore delle scene” e DVD - autore Giusy Criscione (Comunità di Lussinpiccolo Trieste) - con l'esibizione del baritono  Saša Matovina

·       Inaugurazione della mostra sulla vita e l'opera di Giuseppe Kaschmann -  autore Rita Cramer Giovannini (Comunità di Lussinpiccolo Trieste)

    

15. srpnja 2013. u 19,00 sati   

Polaganje cvijeća ispred spomen-biste Josipa Kašmana

(Ispred kapelice sv. Antuna)

 

15  luglio 2013

alle ore 19.00    

Deposizione di fiori davanti al busto memoriale di Giuseppe Kaschmann 

(Davanti alla cappella di San Antonio)

 

15. srpnja 2013. u 21,30 sati     

Komična opera Josepha Haydna „Ljekarnik“

Ljetna pozornica kina „Vladimir Nazor“ Mali Lošinj

 

15  luglio 2013 alle ore 21.30  

Opera comica di Joseph Haydn "Il farmacista" 

Teatro estivo "Vladimir Nazor" Lussinpiccolo

 

16. srpnja 2013. u 21,30 sati   

Završni koncert opernih i operetnih arija

Ljetna pozornica kina „Vladimir Nazor“ Mali Lošinj

 

16  luglio 2013

alle ore 21.30  

Concerto finale con arie di opere e operette 

Teatro estivo "Vladimir Nazor" Lussinpiccolo