Javno izlaganje urbanističkog plana

četvrtak, 15.1.2015.

POU obavještava da će se u maloj dvorani kina Vladimir Nazor, Del Conte Giovanni 13 u Malom Lošinju 20.siječnja 2015. s početkom u 12 sati održat javno izlaganje o prijedlozima ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj i ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj.

 

 

 

 

 

 

 

Temeljem odredbi članka 85., 86., 93. i 95. st. 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Grad Mali Lošinj

 

objavljuje da dana 19. siječnja 2015.  godine započinju,

a dana 2. veljače 2015. završavaju

ponovljene javne rasprave o prijedlozima

ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj i ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Veli Lošinj

 

Za vrijeme trajanja ponovljenih javnih rasprava, za sve zainteresirane osiguran je  javni uvid u prijedloge Planova u prostorijama Grada Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7,  1. kat, u Malom Lošinju, radnim danom od 07:30-15:30 sati.

Za vrijeme trajanja ponovljenih javnih rasprava organizira se javno izlaganje, koje će se za  prijedlog ciljane izmjene i dopune UPU-a Mali Lošinj i prijedlog ciljane izmjene i dopune UPU-a Veli Lošinj održati dana 20. siječnja 2015. god. s početkom u 12:00 sati u maloj dvorani kina Vladimir Nazor, Del Conte Giovanni 13 u Malom Lošinju.

Pododsjek za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, kao nositelj izrade prijedloga Planova u ime Grada Malog Lošinja će, po potrebi, pružati dodatno tumačenje izloženih prijedloga Planova radnim danom od 07:30 do 15:30 sati u prostorijama Grada Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7 u Malom Lošinju.

Primjedbe i prijedlozi na prijedloge Planova mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

·         upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izložene prijedloge Planova,

·         dostaviti putem poštanskog ureda,

·         predati u pismenom obliku, putem ureda pisarnice Grada Malog Lošinja, na 1. katu, soba br. 9.

Primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja; u protivnom se neće uzeti u razmatranje.