Natječaj za spremača/čicu na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž)  13.12.2015.(nedjelja)

petak, 11.12.2015.

PPOU Mali Lošinj

V. Gortana 32 Mali Lošinj

uciliste.losinj@ri.htnet.hr 

tel. 051 231-173

    fax: 051 520-299

MB 3028925

HR89 24020061100108600

OIB 95593401257

 

Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, Vladimira Gortana 35 raspisuje  13.12. 2015.(nedjelja)

 

                                                      NATJEČAJ

                                             za popunu radnog mjesta  

1. spremač/ice na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž) 

 

Uvjeti:

-       

-       probni rad: tri mjeseca

 

Mjesto rada: Mali Lošinj

Uz pisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti

  • svjedodžbu o završenoj stručnoj spremi,

  • domovnicu,

  • e-radnu knjižicu, 

  • životopis,

  • izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

  • Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

  • Rok za primanje prijava je 8 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu:

Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, V. Gortana 32, 51550 Mali Lošinj, s naznakom „Za natječaj“.