Predavanje povodom 150 obljetnice izuma torpeda u Rijeci

četvrtak, 4.5.2017.

Klub pomoraca Lošinj vas poziva na predavanje

 6.5.2017. u 11:00 sati u prostoru Manfrine u Kinu

 

predavač: Miljenko Smokvina dipl. ek.

samostalni istraživač riječke industriske i topedne baštine

 

MUZEALIZACIJA BAŠTINE RIJEČKOG TORPEDA