Javni poziv - Zakup šanka 01.02.-01.03.2014.

JAVNI POZIV

 

za iskazivanje interesa za zakup šanka u  kinu V. Nazora u

Malom Lošinju u vremenu održavanja Karnevalskih večeri subotom

u razdoblju od 01.02.2014.g. do 01.03.2014.g.

Više...

Natječaj 11.11.2013.

Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj

Osnovna glazbena škola Josipa Kašmana, V. Gortana 35, 51550 Mali Lošinj

objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta 

 

1. Tajnika škole, na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), 1 izvršitelj (m/ž)

 

Više...

Natječaj 16.10.2012,

Na temelju čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12) i čl. 45., 46., 47. i 48. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 66/11) Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

  1. Učitelj klarineta, 6,30 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme
  2. Učitelj trube, 7,15 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme
  3. Učitelj klavira, 11 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme
  4. Učitelj flaute, 11,15 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene čl.105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

-          životopis

-          domovnicu

-          diplomu o stručnoj spremi

-          potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)

 

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja s naznakom „za natječaj“ dostaviti na adresu: Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, V. Gortana 32, Mali Lošinj.

 

Mali Lošinj, 16.10.2012.

 

 

Natječaj 22.02.2012.

Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj
Osnovna glazbena škola „Josip Kašman“ ,V. Gortana 32, 51550, raspisuje

 

NATJEČAJ


Za popunjavanje radnog mjesta

- Tajnika/ce za pola radnog vremena (20 sati tjedno) na neodređeno radno vrijeme

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08)

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Na natječaj se mogu javiti i pripravnici.

Natječaj je otvoren osam (8) dana po objavi.

Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju priložiti:
- Diplomu
- Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
- Domovnicu
- Životopis


Prijave dostaviti na adresu: Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, Vladimira Gortana 32, 51550 Mali Lošinj SA NAZNAKOM „za natječaj“

Natječaj se objavljuje 22.2.2012.

 

 

Javni poziv

Na temelju Odluke ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Malog Lošinja,

urbroj: 2128-1/2013Z od 25. srpnja 2013.godine, objavljuje se

 

JAVNI POZIV 

 

za iskazivanje interesa za zakup šanka u  kinu V. Nazora u

Malom Lošinju u vremenu održavanja 9. Jazz festivala u razdoblju

od 27.07.2013.g. do 28.07.2013.g.

Više...